Vířivoproudé sondy

Sondy jsou základním a nejdůležitějším článkem inspekčního systému.

Sondy Eddy current


Základem správné funkce sondy je navrhnout  numerický model senzoru a prakticky ověřit parametry požadované senzorové struktury, která vytvoří  primární střídavé elektromagnetické pole nutné pro pro vznik vířivých proudů,  s optimální hodnotou budící frekvekce, úrovní amplitudy a proudu, bez rušivých složek možných interferencí.
Nastavit vhodné podmínky pro snímání vzniklého sekundárního pole vířivých proudů, které umožní využít maximalní citlivost sondy, hloubku vniku pole, fázové rozlišení  jednotlivých vad a ostatních detekcí .

Konstrukčně chránit citlivé senzory před poškozením a zajistit tak jejich dlouhodobou  odolnost proti vlivům vnějšího prostředí. Důkladné odzkoušení a především přesná výrobní opakovatenost zaručí  shodné výchozí parametry pro další prováděné  inspekce vířivými proudy.

 

 Proto klademe velký důraz na optimalizaci, přesnost elektromagnetických a mechanický parametrů. Při konečném návrhu a výrobě používáme 3D konstrukční software, vyzkoušené  a odolné materiály, otěruvzdorné certifikované plasty, typu halogen free  na bázi POM, PEEK, PUR a ochranné keramické, kovové nerezové materiály.

 Pro výpočty a měření elektromagnetických polí a jejich vzájemné interakce máme k dispozici špičkové měřící přístroje, návrhový a simulační software.Povrchové sondy - Surface

 • Sondy jsou přispůsobeny pro inspekci vodivého povrchu nFe a Fe, Aust., materiálu.

 • Velmi malé a citlivé senzory, uložené v různých tvarových pouzdrech, detekují jemné vlasové trhliny, změnu vodivosti a další necelistvosti.

 • Zapojení absolutníT/R, diferenciální, multidiferenciální.

 • Uspořádání a poloha senzorů podle podmínek inspekce

 • Provedení rozpojitelné "Detachable", modulární systém,  konektory Lemo, Fischer, Hirose, Amphenol.


Trubkové sondy - Tubing

 • Využití tyto vnitřní  sondy nacházejí při inspekci teplosměnných, chladících trubek z nFe, Fe, Aust., materiálů.

 • Obvodové, centrované, pružné uložení senzoů je citlivé na příčné a podélné trhliny, korozi, mechanické poškození a jiné vady.

 • Zapojení senzorů diferenciální/absolutní, multidiferenciální.

 • Uspořádání senzorů vychází z podmínek inspekce.

 • Provedení rozpojitelné/integrovaný kabel "Detachable" /"Attached", konfigurovatelný systém podle aplikace.


Rotační sondy- Rotation

 • Sondami se provádí inspekce vývrtů a trubek z nFe, Fe, Aust., materiálů.

 • Dynamické rotační zkoušení se používá pro detekci podélných trhlin, úbytky materiálu. S použitím vhodných LP, HP filtrů a rychlosti otáčení senzorů lze detekovat rozměrově velmi malé vady.

 • Zapojení senzorů absolutní T/R, diferenciální, multidiferenciální multidiferenciální.Uspořádání, typ a poloha senzoru vychází z podmínek inspekce.

 • Provedení sond rozpojitelné (Detachable), konektory INDETEC , Zetec, Fischer Connectors, Lemo, Hirose.Etalony


Etalony jsou základem pro ověření funkce a kalibrace měřících systémů. Jsou nezbytnou součástí každé metodiky pro provádění inspekce vířivými proudy a měli by též, kromě standardních umělých vad, obsahovat uměle vyrobené vady, které mají náhradní velikost vad odpovídajícím skutečným vadám s minimální délkou a hloubkou detekovatelnosti.

Vhodným způsobem výroby etalonů pro kalibraci je elektro-erozivní metoda, protože  tepelně neovlivňuje strukturu materiálu v okolí vady.

Třískový způsob výroby umělých vad lze použít pro základní ověření funkce měřícího systému. Není vhodný  pro kalibraci, z důvodu možných  změn struktury materiálu, díky působením vysokých teplot v oblasti vady, vznikajících při obrábění.

Tyto tepelně ovlivněné zóny mají přímý vliv na citlivost detekce vady a mohou tak zkreslit výsledky měření.


Kalibrační standardy - Etalony

 • Trubkové, deskové, tvarové nFe, Fe, Aust. materiálů.

 • Ověření funkce přístroje, kalibrace systému během inspekce, metrologicky ověřené.

 • Výroba umělých vad elektro-erozivním způsobem nebo třískovým obráběním dle vašeho  požadavku.

 • Normy ASME, EN, ČSN a další.