<Home>

ISO 9001

Systém managementu kvality dle EN ISO 9001 nám umožnuje řídít,  monitorovat a neustále zlepšovat dlouhodobě zavedený systém managementu kvality. Společnost INDETEC ndt je certifikována dle systému managamentu kvality 9001 od roku 2006.  Poprvé byl systém jakosti ve firmě implementován a certifikován již v roce 1996.