Sondy pro inspekci povrchů

Surface


Přímé příložné sondy

 • Sondy jsou přispůsobeny pro inspekci vodivého povrchu nFe a Fe, Aust., materiálu.

 • Miniaturní citlivé senzory, uložené v různých tvarových pouzdrech, detekují jemné vlasové trhliny, korozní napadení, změnu vodivosti a struktury vlivem tepelných účinků, tvrdost povrchové vstvy,  tloušťku nevodivého povlaku atd.

 • Zapojení absolutní T/R, diferenciální, multidiferenciální.

 • Uspořádání a poloha senzorů podle podmínek inspekce.

 • Provedení rozpojitelné  (Detachable), modulární systém senzorů, konektory Lemo, Fischer, Hirose, Amphenol.


Tangenciální příložné sondy

 • Sondy využívají o 90° otočné pole vířívých proudů k výrazně lepší detekci hlubších trhlin a změn tepelně ovlivněných oblastí Fe materiálu. Minimální lift-off umožňuje lepší inspekci zvlněných povrchů, především svarů. Detekují a rozliší příčně i podélně orientované vady.

 • Uspořádání senzorů záleží na podmínkách inspekce.

 • Provedení rozpojitelné "Detachable", modulární systém, konektory Lemo, Fischer, Hirose, Amphenol.Array příložné sondy

 • Sondy jsou určeny pro plošnou i tvarovou kontrolu různých nFe a Fe materiálů. 

 • Pole senzorů pokrývá větší inspekční plochu, a tím umožňuje výrazně zkratit dobu inspekce.

 • Zapojení, absolutní T/R, diferenciální, multidiferenciální.

 • Plošné uspořádání senzorů vychází z podmínek inspekce, poloha senzorů může být přímá nebo tangenciální.

 • Počet senzorů v pouzdře  4, 8, 16, 64, 128. Rychlý multiplex.