ARRAY sondy

ECA sondy

Pro aplikaci Array sondy  je důležité vědět že...
Array sondy  mají stejnou citlivost a omezení jako senzory které ji tvoří .
Pokud jednotlivé senzory nedokážou detekovat závadu, nezjistí ji ani pole senzorů. Rozlišení Array sond je závislé na vzdálenosti mezi sousedními senzory a definováno jako vzdálenost mezi jednotlivých středy senzorů.

Slovo „pole“ znamená, že ve srovnání s jednocívkovým snímačem mnoho sousedních cívek na vířivé proudy tvoří koherentní sestavu vířivých proudů. Rozhodující výhodou ECA sond je jejich větší pokrytí ve srovnání se single coil sondami a tím se stává Vaše inspekce materiálu rychlejší a cenově výhodnější.

Technika Eddy Current Array využívá multiplexer (MUX) k buzení prvků s jednou cívkou v předem definovaném schématu, aby se využila šířka sondy. Multiplexování a vhodná fitrace  minimalizuje rušení mezi cívkami v těsné blízkosti (vzájemná indukčnost) a maximalizuje rozlišení sondy. Další výhodou je skutečnost, že každý cívkový prvek je schopen jak vysílat, tak přijímat signály vířivých proudů (vysílací/přijímací obvod). Tímto způsobem lze realizovat různé režimy senzorových struktur, což umožňuje  při této technice detekovat praskliny nebo korozi nezávisle na jejich orientaci v jediném průchodu.

Sběr naměřených dat je propojen s pozičními enkodéry, nutné pro zobrazení 2D, resp. 3D a jejich následnou archivaci.